Ne prezrite

Minh Dam je trenutno eden najvplivnejših akvarelistov mlade generacije na Poljskem.

Foto in video arhiva likovne šole

Foto in video arhiva likovne šole