ZGODOVINA PODJETJA ROYAL TALENS

Začetek podjetja Talens sega v leto 1899, saj je tega leta Marten Talens ustvaril “Dutch Factory for Paints, Lacquers and Inks” v Apeldornu. Kot družinsko podjetje so sprva proizvajali pisarniške potrebščine in tuše.

 

Prva stavba

 

Kasneje so pričeli s proizvajanjem visokokakovostnih oljnih in akvarelnih barv pod znamko Rembrandt. Po svetu so bile poznane pod imenom “Dutch farmer”.

 

Rembrandt oljne barve   Rembrandt akvarel_1   Rembradnt akvareli_2

 

Leta 1912 so postavili pisarno v Ameriki in osem let kasneje še bolj razširili podjetje in zgradili svojo tovarno s pločevino.

 

Tovarna pločevine

 

Zaradi povpraševanja se je proizvodnja razvijala in se s tem tudi razširili prostori, ki stojijo še dan danes. Arhitekt P.W. van den Belt je naredil glavno pisarno, ki je danes zaščitena kot kulturna dediščina na Nizozemskem.

 

Zaščitena stavba

 

Med vojno se je proizvodnja več izdelkov ustavila, zaradi pomanjkanja surovin. Tudi bombardiranje stavb podjetja je imelo velik vpliv pri proizvodnji. Po letu 1945 je podjetje združilo vse moči in ponovno zagnalo svojo proizvodnjo.

 

Po vojni

 

Kraljica Wilhelmina je bila oboževalka Talensovih produktov, saj jih je uporabljala v vsakodnevnem življenju. Glede na to, da je bila tudi sama umetnica in imela močno strast do svojega hobija, ji je Talens prirasel k srcu. Zato jim je leta 1949 dodelila naziv “Royal”, saj je bila mnenja da ima Royal Talens enako strast kot umetniki.

 

Talens postane Royal

 

Zaradi širitve in povečanja proizvodnje so leta 1955 zgradili nov laboratorij, kjer so se ustvarile tudi nove znamke kot so Van Gogh in Amsterdam.

 

Leta 1991 se je Royal Talens pridružil japonskemu podjetju Sakura, ki je Royal Talensu omogočila širjenje proizvodnje še na druga področja.

 

Zaradi konstantnega pomanjkanja prostora v centru Apledorna, se je podjetje preselilo na obrobje mesta.

 

V podjetju Royal Talens so tudi ekološko naravnani, saj se trudijo, da vsakoletno zmanjšajo porabo elektrike in odpadnih materialov. Plastiko se trudijo zamenjati za steklo, pri pakiranju uporabljajo karton ali razgradljivo plastiko. Ravno tako so postavili 780 solarnih panelov, s katerimi proizvajajo svojo elektriko. Svoje zaposlene spodbujajo, da prihajajo v službi s kolesom ali vlakom, da bi se zmanjšal delež CO2 v zraku. Zaradi vseh protokolov, ki jim sledijo imajo certifikat ISO 14001.

 

Vsa proizvodnja teče na Nizozemske, zato podpirajo tudi lokalna podjetja.

 

Les in papirnate izdelke, ki jih uporabljajo pri proizvodnji svoji produktov ustrezno pridobijo, saj imajo FSC certifikat, kjer je skrbno poskrbljeno, kateri del lesa lahko uporabijo za proizvodnjo.

 

Partnerji so z:

  • RIJKSMUSEM, Amsterdam,
  • Van Gogh Museum, Amsterdam in
  • Paleis Het Loo museum, Apeldoorn.